Ferrados de corazón.
“As Tanxugueiras nacen dese fervedoiro de grupos de base polo país adiante”

O labor de moitas persoas que valoran a cultura que herdaron e que se implican para darlle continuidade consegue que haxa momentos precisos nos que...

Ler para camiñar.
Unha nova Olanda

A traxectoria de Victorino Pérez Prieto ao longo dos últimos corenta anos confírmao como un dos máis prolíficos e destacados pensadores galegos do...

Entrevista.
Pepe Reboiras: “Sempre levei a Galicia e a miña lingua materna no corazón”

Entrevistar a Xosé M. Reboiras (Pepe Reboiras, para os achegados) é unha tarefa difícil. Calquera irimego coñéceo e sabe do seu bo facer pola nosa...

Boa Nova.
Un novo credo

Creo no Deus liberado do Vaticano e de todas a relixións existentes e por existir. Deus que precede todos os bautismos, preexiste aos sacramentos e...

Ler para camiñar.
Unha nova Olanda

Apenas duascentas follas. Que se len ben. Falan de cidades no país dos 30 000 núcleos de poboación. Unha Galicia rural que está aí. E a carón, a do...
Revista Irimia 1039
Revista Irimia
Nº 1039
Xullo 2022

Seccións

Romaxe 2021. Pepe Dopico

Romaxe 2021.
Pepe Dopico

Que bonita foi a Romaxe de Arzúa e que ben preparado tiña todo a xente da parroquia de Santa María, que son irimegos desde os primeiros tempos....

read more
A peneira. Xullo 2022

A peneira.
Xullo 2022

1 A escritora EVA MEJUTO, autora de libros infantís e xuvenís, polos que percibiu importantes premios, percorre o país mantendo encontros...

read more

Actividades

Últimos números

1039
1038
1037
1036