Irmandade aberta.
GAM (Grupos de Apoio Mutuo) da Coruña

Sucedeu Abril de 2020, primeiros compases do confinamento, un feixe de persoas amigas pregúntase que facer para axudar a persoas confinadas e con...

Ler para camiñar.
Larga será la noche

Esta é unha novela. Thriller, din os entendidos nisto do suspense e da intriga. Unha novela fascinante de xénero negro. Esta é unha historia que...

Ferrados de corazón.
Tania Capón, Paloma Suanzes, Martín de Padrozelos e os novos sons da Quenlla

A Quenlla acaba de ser premiada polo seu precioso traballo de recuperación e “posta ao día” dun trobador esquecido. Da súa man aprendemos que Martín...

Boa nova// Utopía.
Non estamos sós

Deus veu a nós porque quería unirse a nós no camiño, para escoitar a nosa historia e para nos axudar a nos decatar que non estamos a camiñar en...
Revista Irimia 1022
Revista Irimia
Nº 1022
Xaneiro 2021

Seccións

Editorial. O bo morrer é moral

Editorial.
O bo morrer é moral

Unha vez máis, no caso da eutanasia -e da lei recentemente aprobada- parece haber un especial interese por situar o debate na máis pura e miope...

read more
O peto común. Cousas da lingua

O peto común.
Cousas da lingua

O incremento de plataformas audiovisuais xunto coas restricións de mobilidade derivadas da actual pandemia trouxo consigo un aumento notable do...

read more

Actividades

Últimos números

1022
1021
1020
1019