Vai haber unha grande alegría para todo o pobo (Lc 2, 10).