Pesebre

«Decembro é tempo de nacemento. Na foto, o belén de Begonte, que o pasado ano cumpriu medio século e recibiu máis de 40 000 visitantes.”