Tempo de récords. Segundo a ACNUR, no mundo son 70,8 millóns as persoas desprazadas á forza, o dobre de hai dúas décadas.