volcán do Cumio Vello (A Palma)
19 de setembro: o volcán do Cumio Vello (A Palma) entrou en erupción.