Galicia segue ardendo polos catro costados
Galicia segue ardendo polos catro costados. O modelo forestal fracasa e urxen actuacións nos nosos montes.