Utopía.
Amamos o que coidamos

O coidado é unha constante cosmolóxica. Se as enerxías orixinarias e os primeiros elementos non...

Seguir lendo