Faite socio/a dá Asociación Irimia

O teu compromiso como socio/a permítenos seguir difundindo os nosos pensamentos na web, na revista e en diferentes publicacións, e axuda a realización actividades que promovan a galeguidade cristiá.

Para facerse socio/a hai que pagar 10€ ao ano.

Como facerse socio/a

Faite socio por e-mial
Descarga o formulario, cúbreo, asínao e envíao ao e-mail irimia@irimia.gal ou por correo ao Apartado 296 – 15702 – Santiago de Compostela (A Coruña).
Subscrición online
Para facerse socio/a de maneira online debes pulsar no seguinte botón.