CONVOCATORIA XERAL
PARA A PLATAFORMA
FAGAMOS IGREXA GALEGA
Venres 27 de decembro, 17.30h
Colexio La Salle, Santiago de Compostela
Convocamos a:
laicos, cregos, movementos, parroquias, colexios…
interesados na inculturación da Igrexa en Galicia
Obxectivos
– devolver a ilusión e a esperanza a todos os que traballaron no eido do galego na Igrexa
– unir forzas e elaborar proxectos comúns para toda a comunidade eclesial galega
– reflexionar sobre a realidade actual da Igrexa galega
– recoñecer e satisfacer as necesidades reais da nosa igrexa hoxe
– dar a coñecer os novos proxectos que recolleu a editorial SEPT
– ampliar e renovar o canto litúrxico galego
– unir nunha plataforma común os recursos existentes na nosa lingua en internet
-…
Información e inscrición en