DINÁMICA

MAÑÁ:

A revelación divina na realización humana
 • Oración comunitaria. Manuel Regal Ledo
 • Exposición teolóxica e diálogo. Andrés Torres Queiruga

TARDE:

Seminarios:
 • As mulleres na revelación. Carme Soto Varela
 • A revelación continúa. María Cancelo Baquero e Marisa Vidal Collazo
 • Conciencia ambiental: a esperanza para a terra. Xaquín Rodríguez Pomares
 • Pedagoxía ao redor da Palabra de Deus. Manuel Regal Ledo

CELEBRACIÓN

LUGAR: Colexio La Salle (Santiago de Compostela)
DATAS:
 • 19 de novembro de 2022
 • 17 de decembro de 2022
 • 21 de xaneiro de 2023
 • 18 de marzo de 2023
 • 22 de abril de 2023
 • 9, 10 e 11 de xuño de 2023 (Convivencia en Sobrado)
HORARIO: 10.30 a 19.00 horas
MATRÍCULA: 40,00 € (Ingresar na conta ABANCA – ES07 2080 0500 5330 4004).
XANTAR: Comedor do Colexio (12,50 €)
SECRETARÍA / CONTACTO:
M.ª Carmen Turnes Negreira
(turnesnegreira@gmail.com – 981 59 11 18)