XLVI ROMAXE DE CRENTES GALEGOS

“A TERRA QUER COIDADOS”

Data:
14 DE SETEMBRO DE 2024
Lugar:
LODOSELO, SARREAUS
(A LIMIA, OURENSE)