ATENCIÓN: NOVA DATA

ASEMBLEA da ASOCIACIÓN IRIMIA
31 de xullo
11:00 h
Centro Don Bosco
Santiago de Compostela
Asociación Irimia