A Asociación Irimia, naceu en 1978 coa vontade de colaborar en que a Igrexa de Galicia fora realmente unha Igrexa galega; é dicir unha Igrexa comprometida co seu pobo, a súa lingua e a súa cultura, co súa identidade a súa realidade popular.

Na liña do que se deu en chamar “nova Igrexa galega”, a asociación foi o froito de varias realidades anteriores que confluíron nela:

– Os Coloquios Europeos de Parroquias que deron lugar aos Coloquios Galegos de Cristiáns na busca dunha Igrexa mais comprometida con Galiza e o galego. O primeiro deles foi en Compostela no 1966, e durarían dez anos (1966-1976).
Boa nova, publicación pastoral da diocese de Mondoñedo-Ferrol, que nace en 1975.
– A revista Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián, que nace en 1977.
– Os Cruceiros, encontros de cristiáns galeguistas que nacen en 1978, como continuación de aqueles Coloquios.

Desde estas ricas realidades, fundaríase a Asociación Irimia ese ano 1978. O seu evento fundacional foi a I Romaxe de Crente Galegos; un encontro anual que nacera como o froito mais importante do 1º Cruceiro. Foi no Pedregal de Irimia (Meira-Lugo), que lle daría o seu nome, co expresivo lema “Eu renazo galego”.

E no ano 1981, empeza a publicar un boletín longamente agardado, que buscaba ser unha revista popular cristiá-galega, con vontade de chegar a un amplo espectro de lectores electoras desde o campo á cidade: Irimia. Revista de Crentes Galegos.

As Romaxes de Crentes Galegos seguiron realizándose ininterrompidamente durante máis de corenta anos, até este 2022, en lugares significativos da xeografía galega: a II (1979) foi na Punta de Couso (Aguiño-Pontevedra), a III (1980) en Os Peares (Ourense), a IV (1981) na Lagoa de Castiñeiras (Pontevedra), a V (1982) en San Alberte de Roca (Lugo), a VI no Monte Aloia (Tui-Pontevedra), a VII en Ponte Ledesma (Coruña), a VIII no Castro de Lobadiz (Ferrol-Coruña), a IX en Cereixo (Vimianzo-Coruña), a X en Benposta (Ourense)… a XX (1997) no Parque de Santa Margarida (A Coruña)… a XXX (2007) foi en Mazaricos (Coruña)… a XL (2017) en Beade (Vigo-Pontevedra)… e, durante a pandemia os Rumores de Romaxe, recuperando ao ano seguinte en Arzúa (XLV), a XLIV no 2022 en Culleredo (Coruña)…

A revista Irimia publícase ininterrompidamente desde 1981 até hoxe. Primeiro en formato de cuartilla e con periodicidade semanal (1981-1984), logo en formato grande e periodicidade quincenal (1985-2018); actualmente é unha revista mensual. As primeiras oito paxinas iniciais acabaron sendo vinte ao pasar á periodicidade mensual. Na revista, a carón dunha longa, xenerosa e gratuíta nómina de autores e autoras, colaboraron coa mesma xenerosidade grandes escritoras e escritores de Galicia.

A revista Encrucillada foi tamén editada durante uns anos pola Asociación Irimia. E os Cruceiros e outros encontros máis pequenos da Igrexa galega (Cruceiriños, Irimianzas, Sábados bíblicos…) seguirían facéndose durante moitos anos.

“A necesidade de artellar todo ese movemento, bastante difuso, e estruturalo debidamente deu orixe ó posterior nacemento, con estatuto civil, da Asociación IRIMIA, co obxectivo de promociona-la cultura e a espiritualidade galego-cristiá”
Xose Chao Rego
Xosé Chao Rego

Colaboradores/as

Detrás da historia da revista Irimia hai un enorme e diverso colectivo de persoas colaboradoras. Sempre hai un grupo motor que dinamiza e coordina, iso é fundamental. Pero a gran riqueza deste pequeno medio de comunicación –e de encontro e de fraternización– é ese universo plural de colaboradoras e colaboradores…

Algunhas actividades nacidas ou vinculadas coa Asociación:

A Revista “Irimia”

A Escola Alento de Formadores para o Tempo Libre

Publicacións sobre temas de Igrexa e Galeguidade

“Irimianzas”, “Pasantías teolóxicas” e “Tertulia Corta feira”; espazos de formación, reflexión e diálogo que promoveu durante algúns anos Pepe Chao

Os Encontros de verán

A Festa do Lume , asemblea anual ordinaria e momento de encontro arredor dun tema de actualidade

O servizo litúrxico Remol

Os sábados bíblicos

Se queres axudar á Asociación IRIMIA podes facelo dos seguintes modos

O teu compromiso como socio permítenos seguir difundindo os nosos pensamentos na web, na revista e en diferentes publicacións, e axuda a realización actividades que promovan a galeguidade cristiá.

Se queres recibir no teu domicilio a edición impresa ou dixital da revista, preme no botón para realizar a subscrición.

A túa contribución mediante unha doazón puntual é valiosa, axúdanos a que podamos realizar os nosos proxectos.