Propoñemos dedicar un día ás terras de transición entre a montaña interior da Coruña e a ría de Betanzos e Ares. Pola A-6 chegamos ata Montesalgueiro onde apartamos cara ás terras altas de Irixoa, deixando á dereita o val do alto Mandeo por Muniferral e Ponte Aranga para achegarnos así ó noso primeiro destino: o Mosteiro de Santa María de Monfero.

Santa María de Monfero

Citado xa no século X, no s. XII constrúese a igrexa e cenobio románicos que deseguida se vinculan á Orde do Císter dependendo do mosteiro de Sobrado e logo, desde 1506, á Congregación de Castela. Pero destas partes medievais non queda a penas nada pois o que vemos hoxe é, sobre todo, o que se construíu entre 1622 e 1656, en pleno estilo barroco galego, seguindo trazas do mestre Simón de Monasterio. O interior da igrexa (se tivésemos a sorte de poder velo) é dunha soa nave pero ten no cruceiro unha monumental cúpula oitavada. No brazo norte do cruceiro está a capela da Virxe da Cela e tamén ten mérito a sancristía e os catro sepulcros do s. XV doutros tantos membros da liñaxe dos Pérez de Andrade e Moscoso.

Con todo, o que máis chama a atención de Monfero é a curiosa, orixinal e grandiosa fachada principal, na que alternan o granito e a lousa nun coidado axadrezado xunto con descomunais columnas e imaxes de santos.

Ten tres claustros: un medio arruinado do s. XVI; outro –o máis pequeno pero o mellor– que é obra de Juan de Herrera entre fins do XVI e mediados do XVII, e un terceiro de comezos do XIX pero que non chegou a ser rematado.

Santa María de Monfero
Santa María de Monfero

Beireando as Fragas do Eume ata san Miguel de Breamo

Beireando a marxe esquerda das Fragas do Eume polas estradas AC-150 e AC-144, pasaremos a rentes da poderosa e altiva Torre ou Castelo dos Andrade en Nogueirosa, que se pode visitar e que nos permite comprobar como vixiaba toda a bocarribeira do Eume.

Sen entrar en Pontedeume, subimos pola vella N-651 ata Campolongo onde un desvío á esquerda nos pon nunha empinada estradiña que sobe ata o impoñente Monte Breamo desde o que, se non fose polo arborado, poderiamos ver ben as tres rías do Golfo Ártabro (A Coruña, Ares-Betanzos e Ferrol). Neste lugar, de reminiscencias ben antigas, está a pequena pero espléndida igrexa románica de San Miguel. No s. XII pertencía a un mosteiro de monxes agostiños que desapareceu no s. XVI quedando só o templo de cruz latina, case con aires de fortaleza porque ten poucos motivos decorativos pero moi bos; nun contraforte da fachada figura a data da ERA MCCXXV (ano 1187). Aínda que non ten culto, celébranse aquí romarías en maio e en setembro.

Xardíns do Pazo de Mariñán
Xardíns do Pazo de Mariñán

San Salvador de Bergondo

Antes ou despois de xantar (á nosa conveniencia, por Miño, Bergondo ou Guísamo), hai que ir ata a igrexa do antigo mosteiro de San Salvador de Bergondo. Aparece citado en documentos de fins do s. XII (en concreto de 1193) pero foi suprimido na reforma de Isabel e Fernando en 1506 pasando a depender do mosteiro santiagués de San Martiño Pinario. A igrexa románica, que foi custeada por Fernán Pérez de Andrade, rematouse en estilo gótico e dela destacan as harmoniosas proporcións das súas tres naves e tres ábsidas, ás que se apegan os restos da parte conventual do s. XVI que logo foi convertida en casa reitoral, e no interior garda varios sepulcros de estilo gótico e algunha capela, como a de Santa Catarina, con bóveda cruzada.

Ermida da Espenuca
Ermida da Espenuca

Polas beiras do Mandeo

Remontando o curso do Mandeo e bordeando a zona de marismas da ría de Betanzos, chégase ó Pazo de Mariñán. Ademais de intentar ver o interior cunha breve visita guiada, habemos dar un paseo polos seus agradables xardíns cos coidados labirintos de buxo e os grandes eucaliptos, ó parecer, dos primeiros que viñeron de Australia. O lugar foi residencia fortificada de Gómez Pérez das Mariñas no s. XV pero converteuse en Pazo no s. XVIII segundo demostran as grandes escalinatas barrocas e neoclásicas de estilo compostelán. O último dono, Xerardo Bermúdez de Castro e Suárez de Deza, que o doou á Deputación coruñesa, era señor de Láncara e por iso o Pazo chamouse tamén de Láncara (e de Bergondo, por ser este o concello de pertenza).

Remataremos a nosa viaxe baixando, desde a antiga N-VI á altura de Coirós, ata o lugar de Chelo, onde fixeron no seu día o Centro de interpretación da Natureza do río Mandeo.

Tamén desde a N-VI e pasando case a rentes das igrexas dun interesante románico rural en Colantres, Coirós e Santiago e Santa María de Ois, desviámonos á esquerda para chegar ó singular enclave de Santa Eulalia da Espenuca (do latín spelunca, ‘cova’), que ofrece outra visión máis alta e panorámica da mesma paisaxe do Mandeo, aínda que hoxe inzada de eucaliptos. A súa ermida románica do s. XII está chea de ritos e lendas e xa aparece citada como cenobio, ó parecer, nos séculos V e IX. A espadana, tamén románica, sitúase apartada do pequeno templo, e neste lugar hai desde gravados rupestres de difícil acceso ata incluso unha escultura de 1986 cunha imaxe neogótica da Nosa Señora da Espenuca do escultor contemporáneo Fernando García Blanco.