Subscribete a revista

Se queres recibir a versión en papel da revista IRIMIA só tes que completar o seguinte formulario para subscribirche á revista. Recibirás por correo os 11 números anuais da revista Irimia.

Existen tres tipos de subscricións:
Ordinaria: 30€ ao ano
De apoiou: 45€ ao ano
Ser 60×100: 60€ ao ano .

Como subscribirse a revista

Faite socio por e-mial
Descarga o formulario, cúbreo, asínao e envíao ao e-mail irimia@irimia.gal ou por correo ao Apartado 296 – 15702 – Santiago de Compostela (A Coruña).