Despois de reflexionar un grupo de persoas que formamos o Espazo de Encontro de Crentes Galeg@s sobre o tema “A causa das persoas empobrecidas” vemos: que case unha terceira parte das persoas traballadoras que viven no mundo se atopan en situación de pobreza, que nos dez últimos anos as desigualdades téñense incrementado (os ricos son cada vez máis ricos e os pobres cada vez máis pobres), que a pobreza ten nome de muller e que os xoves tamén son unha parte importante desas persoas empobrecidas por non ter traballo e medios para vivir dignamente.

é necesario lexislar un reparto máis xusto da riqueza

Manifestamos que a pobreza hoxe, non só é cuestión de ingresos monetarios, senón de carencias tamén en cuestións como a vivenda, a saúde, a educación, a cultura e outros medios de vida. A esta grave situación da pobreza no mundo temos que engadir o racismo que ameaza a moitas persoas e sociedades e os enfrontamentos Norte, Sur, Este e Oeste. Ademais, xustificándose nas fronteiras, impídese que persoas inmigrantes dos países empobrecidos e castigados polas guerras, atopen un lugar para sobrevivir; non recoñecendo ás persoas diferentes como iguais en dereitos e privando, moitas veces, dos dereitos humanos fundamentais ás persoas emigrantes; impedindo unha verdadeira convivencia en liberdade.

Grupo de persoas doo Espazo de Encontro de Crentes Galeg@s sobre o tema A causa das persoas empobrecidas
Este grupo de persoas galegas crentes en Xesús, axudados por Miguel Fernández Blanco do Foro Galego de Inmigración, reflexionamos sobre as causas que motivan e xeran esta pobreza, racismo e desigualdades. Quixemos facelo dende a perspectiva “das últimas/dos últimos” e dende a motivación da fe nese Xesús morto e resucitado, que sempre estivo ao lado das persoas pobres, débiles, desposuídas e marxinadas.

o racismo ameaza a moitas persoas e sociedades

E é por iso que manifestamos a nosa máis enérxica repulsa diante desta crítica situación e reivindicamos e esiximos das distintas institucións (goberno central, goberno autonómico e concellos) unha maior sensibilidade e a toma de medidas encamiñadas a corrixir a pobreza, as desigualdades, o racismo e a discriminación.

Vemos que é necesaria unha lexislación que regule o reparto máis xusto e equitativo da riqueza e dos bens, así como unha Lei de Estranxeiría que sexa respectuosa coa dignidade humana e que regule a libre circulación e o dereito a vivir libre e dignamente en calquera país; poñendo os medios para que se respecten os dereitos humanos sen discriminación de raza, cor, sexo, ideoloxía ou relixión.

Por todo isto estamos traballando e imos seguir traballando, comprometidos coa humanización, porque cremos firmemente, que outro mundo máis xusto é posible.