“Rezo para que vexamos na Christa que non hai nada da vida e da experiencia das mulleres que Deus non coñeza e que, de feito, non estea tecido a través do noso querido Xesús. E é a miña esperanza que as persoas que recen nos altares desta igrexa, especialmente as mulleres e as nenas, cando vexan ao Servo sufrido no corpo dunha muller, recorden esa gran ferida na familia humana, esa ferida que é o sufrimento. Que o abuso de mulleres e nenas, tamén foi, con toda a violencia e quebrantamento da humanidade, levantado ante Deus na cruz pola ofrenda de Cristo; levantado dentro e dende a propia persoa e ser de Cristo”.