O gasto militar mundial superou no 2018 os 1,8 billóns de dólares, o máximo histórico desde que hai cifras fiables. Na foto, a obra titulada ‘Proxecto de tanque’, do artista chino He Xiangyu.