“A idea de base é que o cosmos, co ser humano como o seu punto culminante provisional, é a auto-manifestación progresiva e cada vez máis rica dunha Realidade Espiritual Orixinaria, que é vida e comunica vida, trae todo á existencia e susténtao todo. A tradición xudeocristiá refírese a esta realidade orixinaria coas palabras Iavé e Deus. Os conceptos máis axeitados con que se pode falar desta realidade parecen ser os de vida e amor. Así nos atopamos coa tradición crente condensada na fórmula da primeira carta de Xoán: “Deus é amor”. Ao pronunciar esta confesión de fe, a comunidade crente confíase totalmente na experiencia de Deus que tiña Xesús. Na súa interioridade máis profunda vivía el a Deus como un amor sen condicións. De aí a súa forma espontánea de orar a Deus co tratamento de ‘abba’: pai querido.
Nenos e madres
Canto máis un se deixa guiar polo amor desinteresado, tanto máis se volve un só ser con Deus que é amor e vida. O crente recoñece en Xesús a unha persoa que se dedicou enteiramente ao seu próximo baixo a urxencia do amor. El selou coa súa morte esta actitude de vida e con iso chegou a unirse plenamente co misterio orixinal que é Deus. Esta é a versión que ten o crente moderno da realidade inimaxinable do que lle sucedeu a Xesús ao morrer.

A unión definitiva co amor que é Deus non foi para Xesús o resultado da súa execución. Non foi esta a que lle deu a plenitude do seu ser, senón a súa decisión de levar ao seu pobo a boa noticia de que Deus é amor, aínda que lle custase a vida. Foi, pois, o seu amor aos homes e mulleres o que lle fixo chegar á súa plenitude. Non é pola crueldade dos seus inimigos que chegou á unión co amor orixinal, nin pola súa morte en si, senón só polo seu propio desinterese e entrega á súa misión. Pois non é a morte, senón a medida do seu amor a que o une con Deus.

En que se apoia entón a nosa fe na resurrección?

No noso propio ‘ver’ ao Xesús que vive. Este ‘ver’ é froito do anuncio. Pódese ler a historia dos de Emaús como unha parábola deste proceso. O estranxeiro que leva aos dous discípulos a esa gozosa toma de conciencia de que Xesús vive, é o que anuncia a fe. El é quen os ilumina e lles abre os ollos dunha visión interior, nunha experiencia de plenitude e sentido que comparten os que se volven ao vivente Xesús e o seguen. Ningún razoamento é comparable con esta experiencia de vida e plenitude.”

* Tomado do libro “Xesús, unha persoa coma nós?”. Roger Lenaers, sacerdote xesuíta e teólogo en diálogo cos non teólogos e os non crentes, sempre na fronteira, foi ademais autor dos ensaios previos: “Outro cristianismo é posible”; “Aínda que non haxa un Deus alá arriba” e “A fe na linguaxe da modernidade” . Faleceu en 2021.